fbpx
Skip to content

Център за професионално обучение – ARC Academy

ARC Academy е лицензиран учебен център (ЦПО) по Закона за професионалното образование и обучение в България. След всеки успешно преминат курс, курсистите имат възможност да получат  „Удостоверение за професионално обучение“ от Министерство на Образованието.

Документите и изисквания, които са необходими за придобиване на удостоверение за професионално обучение на основание чл. 14 от ЗПОО, са следните:

Изисквания:

  • Попълване на заявление за участие в курса и изпращане на документация;
  • Завършено средно образование (XII клас)
  • Успешно положен изпит в края на курса (над 3.00);

Документи:

  • Копие на удостоверение за завършен XII клас съгласно ЗНП, диплом за средно образование или диплом за висше образование.
  • Медицински документ удостоверяващ, че професията, за която се обучаваш, не е противопоказна за теб.

В случaй, че желаете да Ви бъде издадено удостоверение на МОН за професионално обучение, е необходимо да изпратите документи на основание чл. 14 от ЗПОО, чрез формата тук.

Искате ли да научите повече за програмите на ARC, обучението и кандидатстването?