Skip to content

Андон Денков

Game Programmer, Gameloft Sofia

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Андон е човек, който се вдъхновява от всичко. Това го води и до най-подходящата префесия за него – програмист на игри. От 2023 г. започва в Gameloft, като е участвал в създаването на March Of Empires, където е работил по геймплея на играта, системите на битките, ресурсите и Time-limited events.

От 2020г. до 2023г. е бил асистент във Факултета по математика и информатика на Софийския университет по жизненоважните за всеки програмист курсове: Увод в програмирането, Обектно-ориентирано програмиране и Структури от данни и алгоритми.

ПОСТИЖЕНИЯ:

Извън областта на програмирането Андон се е занимавал с организиране на  entertainment, културни, спортни и образователни събития от всякакъв мащаб (от 200 до 15000+ зрители), младежки политики, преподава в сферата на неформалното образование и студентско самоуправление. От както се помни е спортист и музикант, което успява да запълни цялото му свободно време.