fbpx
Skip to content

Game Dev Fundamentals (Online)

Учебна програма

Програмата е съсредоточена върху различните, свързани помежду си похвати от визуалните изкуства, служещи за разказване на истории и изграждане на светове, които намират приложение в създаването на видео и мобилни игри. Освен от лекциите и упражненията, студентите ще могат да черпят знания и вдъхновение и от личните си онлайн срещи с лекторите. 

Кандидатите могат да изберат един от три основни профила – Game Design, Concept Art (2D Art) и 3D Modelling. Всеки студент избира профил, който най-добре отговаря на неговите интереси, таланти и желание за професионално развитие. Цел на профилирането е, студентите да развиват компетенции, които са приложими в реална работна среда и отговарят на търсенето на кадри на все по-конкурентния пазар за професионалисти в индустрията. 

Независимо от профила, който изберат за свой главен, студентите получават достъп до всички видео лекции и ресурси от другите две направления, което позволява да откриват връзките и взаимодействията между тях, изграждайки по-дълбока и цялостна представа. 

За избора на профил, всички кандидати могат да се възползват от индивидуалното кариерно ориентиране, започващо още с кандидатстването. По време на обучението, специално внимание се отделя и на процеса по развитие и  и усъвършенстване на портфолиото за всеки един от студентите, поради което голяма част от заданията и домашните са практически. 

С наша помощ всеки студент ще избере един от следните профили:

Програма

Минимални технически изисквания на вашите устройства за работа с нужните софтуери:

  • CPU: Intel or AMD процесор с 64-bit поддръжка, 2 GHz или по-бърз.
  • RAM: 8 GB.
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 или RX 470 на AMD
  • Механичен твърд диск: (за предпочитане е SSD)
  • Допълнителни аксесоари: Mouse, trackpad или pen+tablet
  • Мрежа: константна връзка към интернет
  • Oперационна система: 64-bit Windows 7 SP1