Skip to content

Fundamentals of Game Dev (онлайн)

Очаквай скоро ...
Очаквай скоро …

Fundamentals of Game Dev (онлайн)

Никога не е твърде рано да започнеш да придобиваш нови знания и умения.

Онлайн форматът на тази програма дава възможност на ученици в горни класове, както и на тези с натоварени графици или просто живеещи извън София, да се възползват от практически насочената програма, водена от нашите лектори професионалисти, работещи във водещи game dev компании в България. 

Курсът започва с фокус върху класическите дисциплини като анатомия, перспектива и композиция и се разширява към основите на разработването на видео игри- като моделиране, дизайн на персонажи и среда, концептуално изкуство и въведение в дизайна на игрите.

Програмата е чудесна стъпка към следващото ниво  – Game Dev Advanced.

 

Ако имаш интерес към онлайн програмaтa, остави ни данни за контакт и ще те информираме за началото ѝ!

    Моля, попълнете задължителните полета отбелязани с *.