Програмирането в игрите – етапи, езици и инструменти

Програмирането е квинтесенцията при разработването на развлекателен софтуер. Зад него стоят софтуерни инженери, които владеят един или повече от специфичните езици за писане на код и имат специализация в една или повече области, измежду които са симулацията, компютърна графиката, изкуственият интелект, физиката, аудио програмирането и др. Казано накратко, без програмистите нямаше да ги има видеоигрите. Но какво включва програмирането на игри?

Разработка

Разработването на дадена видеоигра обикновено започва със създаване на гейм дизайн. Програмистите често изготвят прототипи на геймплейни идеи и функции. Прототипите се разработват бързо и целта им е да докажат дадена концепция или да пробват идеи. Програмистите работят според заданието на гейм дизайн документа, който, от своя страна, може да се променя спрямо ограничения или нови възможности, които възникват.

Поддръжка

След като започне тестването на играта, което при високобюджетните заглавия се случва още с алфа версията, а при по-кежуъл игрите след завършването ѝ, задачата на програмистите е да оправят всякакви грешки, познати още като бъгове. Когато играта се пусне на пазара, програмистите се заемат с поддръжката ѝ, която в зависимост от типа заглавие може да продължи от месец до няколко години. Поддръжката може да се състои в добавянето на ново съдържание или създаването на така наречените patch-ове, които поправят бъгове и проблеми в играта. Разработването на даден patch може да отнеме седмици или месеци, като понякога той включва допълнителни функции или съдържание към играта.

Инструменти

Програмите за разработка на игри се генерират на база специфичен код, който стои в основата на това дадена програма (игра) да може да „върви“ на компютър, конзола, мобилно устройство и т.н.. Изходният код може да бъде разработен на почти всеки текстов редактор, но много професионални програмисти използват специализирана среда за разработка. Решението коя среда ще се използва зависи от целевата платформа. Много студиа създават свои собствени инструменти за разработване на игри. Някои от тях служат за преобразуване на активи (например програми, които превръщат изображения във специалния формат на играта).
Компаниите за разработка на видеоигри често са склонни да харчат сериозни суми, за да се уверят, че техните програмисти са добре оборудвани с най -добрите инструменти както софтуерно (различни системи за разработка), така и хардуерно (два-три монитора на работното място), мощни компютри и т.н..

Езици за програмиране

Изборът на програмен език, с който да се разработи дадена видеоигра, зависи от редица фактори – целеви платформи, изисквания за скорост на изпълнение, интерфейс, библиотеките, които се използват и др.

Сред най-широкоразпространените езици за програмиране попадат:

  • C – Широкоизвестен, широко преносим, многобройни API
  • C ++ Обектно-ориентиран, широкоизвестен, множество API
  • Java Обектно-ориентиран, garbage-collected, широкопреносим (чрез виртуална машина)
  • C#, Visual Basic .NET – Обектно-ориентирани, garbage-collected, работят в тясна връзка с продукти на Microsoft.

Съществуват и множество други езици, които са не толкова масово използвани.

Много игри не са написани изцяло на един език и могат да комбинират два или повече. Например Unity, популярен енджин за игри, има различни части, написани на C, C ++ и C#. Игрите, писани на Unreal 4, могат да използват C++ или визуалният език за скиптиране на Epic Games.

При конзолите поддръжката на целевата платформа обикновено е най-важният фактор при избора на програмен език. В миналото видео игрите за конзоли са писани почти изцяло на асемблер (машинен код) поради ограничени ресурси по отношение както на съхранение, така и на скорост на обработка. С напредването на технологиите обаче се развиват и възможностите за разработка на игри на конзоли. Nintendo, Microsoft и Sony имат различни комплекти за разработка на софтуер (SDK) за своите конзолни платформи.

Скриптовите езици на високо ниво все по-често се използват като вградени разширения на основната игра, написани на компилиран език за програмиране, за удобство както на първоначалния разработчик, така и на всеки, който би искал да модифицира играта. Lua е много популярен избор, тъй като неговият интерфейс за програмиране на приложения (API) е написан на ANSI C, който е проектиран да бъде вграден в други приложения. Много разработчици са създали изцяло персонализирани езици за своите игри, като например QuakeC на id Software и UnrealScript на Epic Games.

Програмирането, и в частност това на видеоигри, е необятна наука, която едва ли ще спре се развива в обозримо бъдеще. Изключително големият брой иновативни визуално и геймплейно заглавия, които разрешават различни проблеми в зависимост от жанра и своята насоченост, са в подкрепа на подобно твърдение.

 

Още по темата:
Какво е тестър на игри?
Дизайн на нива във видеоигрите
Как се създава 3D среда в игрите
Какво са игровите механики
Концептуално изкуство във видеоигрите
Как се създава геймплеен цикъл
Истории във видеоигрите