Skip to content

Клубове по интереси „Разработка на видеоигри“

Кога: Учебната 2022- 2023 г.

Провеждане: Присъствено/онлайн

Ниво: Извънкласни дейности по интереси

За кого: Ученици 8 -12 клас

Клубовете по интереси „Разработка на видеоигри“ дават възможност на учениците от гимназиален етап в рамките на една учебна година да се потопят в процеса на създаване на видеоигра и да разберат дали такъв професионален път би бил подходящ за тях. Проектът стартира пилотно през учебната 2021/2022 година. В него се включиха 20 училища от цялата страна. Над 250 гимназисти преминаха през целия процес по създаването на една видеоигра и работиха над свои проекти, които представиха пред нас в края на учебната година. 

Тази година разширяваме обхвата на инициативата като профилираме клубовете в три направления – Game Design, 2D/3D Art и Game Development. Това позволява на учители и ученици да работят по конкретна тема, свързана с разработката на видеоигри, която най-добре пасва на техния профил и интереси. В процеса на работа учениците се запознават със софтуери, които се използват в различните направления в game development-а (като Photoshop, Unreal 4, Unity, Blender и др.) и работят с тях по практически задачи.

На 29 септември, от 19 часа организираме онлайн среща за учители, на която ще представим клубовете. На нея ще отговорим на всички въпроси, които имате относно клубовете и тяхното провеждане. За да присъствате, моля попълнете контактната форма най-отдолу.

Клубовете по интереси ще даде отговори на следните въпроси:

Kaкъв е цялостният процес по разработка на игри?
Какви са ролите в гейм индустрията, техните задължения и отговорности?
Как се създава Game Design?
Как се създава Concept Art за видеоигри?
Какви са спецификите на програмирането за игри?

Кариерен избор

 

Да превърнеш страстта си в професия

Видеоигрите са любимо развлечение на болшинството от тийнейджърите. Според проучване на Entertainment Software Association 91% от учениците до 17-годишна възраст играят видеоигри. Противно на остарелите схващания геймингът може да подобри грамотността, комуникационните умения и цялостното психическо благосъстояние на младежите.

Клубът по интереси „Разработка на игри“ дава възможност на учениците, изкушени от тази медия, да преминат през вълнуващия процес на създаване на видеоигра.

Гейм индустрията

Индустрията на видеоигрите е сред най-бързо растящите в световен мащаб. Приходите от нея надхвърлят 5 пъти тези от филмовата и музикалната индустрия взети заедно. Видеоигрите са универсална медия, която не познава географски, културни и социални граници – те могат да се разработват от всяка точка на света, което прави професията много привлекателна за младите хора. През последното десетилетие гейм индустрията у нас се развива с изключително бързи и стабилни темпове.

Към днешна дата в България се намират офиси на компании, които са лидери в разработването на видеоигри в световен мащаб. Единственият ресурс, които ограничава развитието на индустрията у нас, е липсата на достатъчно кадри. Именно заради това повече от всякога България се нуждае от талантливи и мотивирани млади хора, които виждат в игрите не просто хоби, ами и път към успешно професионално развитие. Вратите на ARC Academy са широко отворени за всеки, който реши, че сферата на видео игрите е неговото поле за изява и кариерен път. Повече за нашите учебни програми можете да научите тук.

За кого е този клуб

Ученици:

Клубът по интереси е извънкласна дейност, подходяща за ученици в гимназиален етап на обучение (8-12 клас) с интерес към новите технологии и видеоигрите. Изискванията към участниците са базова компютърна грамотност (свободна работа с компютър и приложен софтуер) и изявен интерес към създаването на игри. След края на клуба учениците ще имат цялостна представа за процеса по разработка на игри, какви са ролите в гейм индустрията и как могат да продължат обучението си, ако искат да станат част от тази индустрия. В края на курса всеки ще представи своя индивидуален проект спрямо темата на клуба, в който участва.

Учители:

Клубът по интереси може да бъде воден от учители по информатика и информационни технологии, компютърно моделиране, математика, изобразително изкуство, както и от учители с други профили, които имат желание и добра компютърна грамотност. Ние от ARC Academy  предоставяме безплатно всички необходими материали и ресурси, както и обучение на учителите, които ще водят клубовете. С цел обмяна на информация и дискутиране на въпроси относно клубовете сме създали специална Facebook група за учители. Може да се присъедините към нея тук.

Програма

Клубовете по Game Design, Concept Art/3D Art и Game Development предоставят възможност за учениците да се потопят в света на видеоигрите в рамките на извънкласна дейност за една учебна година. Училищният клуб завършва с представяне на проект от всеки ученик, който включва всички елементи, които се покриват от обучението.

Модул 1
История на игрите (History of Gaming)

 • Използване на игри в миналото: древност и средновековие
 • Игрите в настоящето и бъдещето
 • Какви са характеристиките на всяка игра 

Модул 2
Игрите като бизнес (Game Types and Business Models)

 • Какви са възможностите за бизнес в света на игрите
 • Мобилни и конзолни игри
 • Игрите като продукт или услуга
 • Известни примери

Модул 3
Дизайн на игра (Game Design)

 • Представяне на процеса по създаване на цялостна игра
 • Жанрове в игрите
 • Комбинация от жанрове при известни игри
 • Определяне на целева аудитория и игрови модел

Модул 4
Разказване на истории в игрите (Storytelling)

 • Елементите на една завладяваща история
 • Фабула и история в игрите
 • Свързване на историята с жанра на една игра

Модул 5
Визуална тема в игрите (Concept Art)

 • Видове визуално представяне в игрите
 • Избор на главни герои
 • Концепция на визуалния игрален свят
 • Връзка между история и визуално представяне

Модул 6
Игрови механики (Game Mechanics)

 • Какво е игрова механика
 • Точки, награди и класации
 • Други игрови механики
 • Избор на механики според избраните характеристики на играта

Модул 7
Повторяемост в игрите (Game Loops)

 • Изграждане на цялостна игра на база повторяемост
 • Градация в игрите
 • Крайни и безкрайни игри

Модул 8
Нива и мисии (Level and Mission Design)

 • Визуално представяне на нива и мисии в игрите
 • Избор на постоянни и променливи компоненти

Модул 9
Визуално представяне на игра (Modelling and Animation)

 • 3D моделиране и анимация в игрите
 • Създаване на цялостна 3D среда в една игра

Модул 10
Програмиране в игрите (Programming)

 • Езици за програмиране в игрите
 • Видове среди и платформи за разработка на игри
 • Математически концепции при програмирането на игри

Модул 11
Контрол на качеството (QA & Testing)

 • Видове тестване при игрите
 • Критерии за контрол на качеството при игрите

Модул 12
Защита на практически проект

 • Представяне на индивидуален практически проект пред другите участници в обучението

Общ брой преподавателски часове: 44

Посещения от гост лектори от индустрията (8 души) – 16

Резерв часове (консултации и самостоятелна работа) – 12

Общ брой часове – 72

Можете да се запознаете с конспектите на клубовете ТУК

*ARC Academy запазва правото си да прави промени и подобрения в програмата, без това да повлияе на нейната цялост.

Какво ще получите

 • Всички необходими обучителни ресурси
 • Обучения за учителите, които ще водят клубовете (онлайн)
 • Достъп до лекции, уъркшопи и семинари, организирани от ARC Academy
 • Организиране на състезание между клубовете (Game Jam)

Как да се включите

Участието в клубовете е напълно безплатно. Желаещите да участват в клубовете по интереси са свободни да ги реализират и финансират спрямо добрите практики в съответната образователна институция, като ние от ARC Academy не сме обвързани с програмите на Министерството на образованието или други институции. Занятията са подходящи за ученици от 8 до 12 клас, като за провеждането им е необходимо да разполагате с компютърни зали, в които да работите със съответните софтуери (Photoshop, Blender, Zbrush, Unity, Unreal 4 и др). За да се запишете, моля попълнете контактната форма като посочите към кой от трите профила имате интерес.

За допълнителна информация: ralitsa@arc.academy.


Настоящи партньори