Skip to content

Спечелете частична стипендия за Game Programming – новата програма в ARC Academy

Начало: 19 април 2023 г.

Край: 4 юни 2023 г.

Изисквания: Логическо мислене, мотивация и желание за придобиване на нови умения

Ниво: Базови познания по C/C++

Announcement of the winner: 19.06.2022 on the Graduation day at ARC Academy

Special partner: Chibi Phoenix

Конкурсът

От есента стартира програмата Game Programming, в която ще се фокусираме изцяло върху програмирането за видеоигри. Сега ви даваме възможност да получите стипендия за обучение в тази програма. Какво е нужно да направите? Вижте задачата по-долу и ни докажете чрез вашите мотивация, хъс и логическо мислене, че заслужавате да спечелите.

В ARC Academy помагаме на младите таланти да поемат по своя път в гейм индустрията. Лекторите ни са професионалисти от студиата за видеоигри, готови да предадат своя опит на следващото поколение разработчици на развлекателен софтуер. Над 85% от завършилите студенти започват кариерата си в тази област и това ни дава увереност да разширим обхвата от програми, които предлагаме.

Наградата

Победителят ще получи стипендия в размер на 50% от таксата за първата година от обучението в  новата програма на ARC Academy Game Programming.

Програмата


Програмата Game Programming ще ви позволи да разширите знанията си в програмирането и да се впуснете в необятната вселена на разработването на видеоигри. В рамките на две години ще използвате различни езици за програмиране и ще участвате в създаването на игри в Unreal Engine в мултидисциплинарни екипи с гейм дизайнери, 2D и 3D артисти. Програмата е разработена от водещи професионалисти от гейм студиата у нас. Директор е Николай Димитров, програмист със 17-годишен опит в гейм индустрията и технически директор в едно от водещите студиа у нас Gameloft Sofia. Работил е по заглавия като March of Empires, Heroes of the Dark, GT Racing 2, Earthrise, War Planet Online.

Влезте в надпреварата

Задачата, която сме ви подготвили, има за цел да провери как работи вашето логическо мислене и какви са познанията ви за C/C++. 

Conway’s Game of Life

Вселената на Conway’s Game of Life е безкрайна, двуизмерна правоъгълна решетка от квадратни клетки, всяка от които е в едно от двете възможни състояния – живо или мъртво (или съответно населено и ненаселено). Всяка клетка взаимодейства със своите осем съседни клетки, които са хоризонтално, вертикално или диагонално разположени. На всяка следващата стъпка се случват следните преходи:

Всяка жива клетка с по-малко от двама живи съседи умира поради недостатъчна популация.
Всяка жива клетка с двама или трима живи съседи продължава да живее в следващото поколение.
Всяка жива клетка с повече от три живи съседа умира поради пренаселване.
Всяка мъртва клетка с точно три живи съседа се превръща в жива клетка чрез възпроизвеждане.

Тези правила, които сравняват поведението на автоматизациията с реалния живот,  могат да бъдат сведени до следното: 

Всяка жива клетка с двама или трима живи съседи оцелява.
Всяка мъртва клетка с три живи съседи става жива клетка.
Всички останали живи клетки умират в следващото поколение. По същия начин всички други мъртви клетки остават мъртви.

Първоначалният модел представлява зародиша на системата. Първото поколение се създава чрез прилагане на горните правила едновременно към всяка клетка в зародиша, жива или мъртва. Ражданията и смъртта се случват едновременно и дискретният момент, в който това става, понякога се нарича тик/клик. Всяко поколение е чиста функция на предходното. Правилата продължават да се прилагат многократно за създаване на следващи поколения.

Реализирайте Conway’s Game of Life в C/C++, като използвате всяко средство за визуализация, което сметнете за подходящо. Всички енджини, визуализационни среди и библиотеки са разрешени, стига основната логика на играта да е на C/C++.

Първоначалното състояние на решетката може да бъде зареждано от файл. Минималната реализация на задачата трябва да поддържа решетка с размер поне 1000 x 1000 и визуализация на симулацията на поне 10 поколения. Поддържането на безкрайна решетка от клетки и на безброй много поколения не са задължителни за тази задача, но носят допълнителни точки.

Concept Art

Покажете ни как работи въображението и концептуалното ви мислене като нарисувате как си представяте някой от героите и/или средата в играта.

3D Art

Представете ни главния герой или средата в играта, който бихте искали да моделирате в 3D. Не се ограничавайте само в илюстрации. Може да използвате също глина, стоп моушън, хартия или каквото друго решите, че ще представи най-добре идеята ви.

СРОК

Знаем, че крайните сроковете са отличен мотиватор да дадете най-доброто от себе си. Затова ви даваме 6 седмици, за да работите по своята задача.

Крайната дата за предаване на задачата е 23:59 на 4 юни 2023 г.

Журито ще разгледа всички кандидатури и ще избере победител. Ще обявим кой е носител на стипендията на 12 юни 2023 г.

ЖУРИ

Журито се състои от професионалисти, които имат дългогодишен опит в гейм индустрията и разпознават потенциала за развитие в програмирането за видеоигри. Те ще бъдат и лектори в програмата Game Programming.